Om Advokat Magnus Vidänge

Jag har i snart tjugo år uteslutande jobbat med entreprenadjuridik och offentlig upphandling. Bland mina klienter finns både entreprenörer och beställare vilket har givit mig en stor förståelse för de frågor som uppkommer i olika typer av byggprojekt, varför de uppkommer och hur man bäst hanterar dem i den specifika situationen.

Se mina specialområden nedan.

Jag bedriver också en omfattande utbildningsverksamhet och håller bland annat kurser, se nedan.

Specialområden

 • Avtalsgranskning och upprättande av avtal
 • Löpande rådgivning under pågående projekt
 • Biträde vid upprättande av förfrågningsunderlag och upphandling av byggentreprenader
 • Tvistelösning
 • Överprövning vid offentlig upphandling

Utbildningsverksamhet och kurser

 • Entreprenadjuridik
 • Inköpsjuridik och upphandling av konsulter
 • Entreprenadbesiktning
 • Offentlig upphandling
 • Offentlig upphandling av byggentreprenader
 • Konsumententreprenader